Zagrebački holding Mapa weba
 

Podbrežje

Detaljne informacije na stranicama Zagrebačke stanogradnje d.o.o. ovdje
Prema Urbanističkom planu uređenja u naselju Podbrežje planirana je gradnja:
  • 11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža s ukupno 1800 stanova,
  • dvije predškolske ustanove,
  • osnovna škola,
  • kulturno-informativni centar,
  • bazenski kompleks i sportska dvorana.
  • Parkovi, 6 igrališta za uzrast od 0 - 6 godina i  6 igrališta za uzrast od  7 -18 godina.
 
Naselje je koncipirano kao pješačko. Područje obuhvata  iznosi 19,4 ha.
U prvoj fazi grade se 4 zgrade s ukupno 608 stanova, parkovi i prateće prometnice.
 
STRUKTURA STANOVA 1. FAZE
  A3 A5 A4 A6 UKUPNO
garsonjera 8 8     16
1 sobni 64 64 68 68 264
1,5 sobni 16 16 50 50 132
2 sobni 32 32 20 20 104
2,5 sobni 5 5 15 15 40
3 sobni 3 3 19 19 44
3,5 sobni     2 2 4
4 sobni     2 2 4
 
Podsjetimo, Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. sklopili su 31.12.2008. godine Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u kojem se utvrđuje da Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. nastupaju sa  zajedničkim ciljem koji se odnosi na realizaciju izgradnje stanova u naselju  Podbrežje u Zagrebu.