Zagrebački holding Mapa weba
 

Zakonski propisi

Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine" br. 78/15., 118/18., 110/19.)
Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16.)