Srednja škola


U naselju Novi Jelkovec bit će sagrađena i jedna od najsuvremenijih srednjih škola u Zagrebu.

Srednja škola planirana je kao stručna škola u programima Elektrotehničar i Tehničar za računalstvo  te je kapacitirana za 600 učenika.

Sastoji se od četiri funkcionalne cjeline (četiri građevine) i to od škole s 24 učionice i 15 kabineta, sportske dvorane i bazenskog kompleksa sa svim pratećim sadržajima te skloništa.

Početak nastave u školi planiran je u školskoj godini 2014./2015.